Disaster Management and Emergency Response

Integrated Covid Response Platform Discussed

कोविड १९ सँगको लडाईंमा प्रविधिको भूमिकाबारे छलफल: एक अन्तर्दृष्टि। यस कोविड १९ महामारीसँग लड्नको लागि, स्मार्टपालिकामा हाम्रो टिम सुरुवाती समय देखी Cellapp Innovations र Rakshya सँगको सहकार्यमा अथक प्रयासहरु गरिरहेको छ। हामीलाई आशा छ हाम्रो […]

DETAIL