स्मार्टपालिकाको समन्वयमा चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा संचालन गर्न लागिएको स्मार्ट चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यक्रम सफल पार्न दक्ष प्रशिक्षक र परिचारक चाहिएको हुँदा निम्न योग्यता भएका नेपाली नागरिकका निम्ती दर्बन्धी आह्वान गरिन्छ ।