SmartPalika- Integrated e-Governance ERP, Mobile Apps & Smart Tools for Local Governments.

स्थानिय निकायलाई चाहिने सबै मोड्युल एकै सिस्टममा – एकीकृत सुशासन प्रणालि, मोबाइल एप्स तथा डिजिटल प्रोफाइल!

Demo Modules

स्मार्टपालिका डेमो हेर्न मोडुलमा क्लिक गर्नुहोस।