SmartPalika e-Meetings Demo

इ-मिटिंग डेमो

SmartPalika Emeeting Banner

Details

  • Participants don’t have to gather at the same place for meetings
  • Saves time, effort, fuel and energy
  • SMART method for confidential discussions
  • All discussions encrypted (Security Guaranteed)

विवरण

  • सहभागीहरु बैठकको लागि एकै ठाउँमा जम्मा हुनु नपर्ने
  • समय, इन्धन तथा उर्जाको बचत
  • गोप्य छलफल गर्ने स्मार्ट तरिका
  • तपाईंको छलफल ईन्क्रिप्टेड/सुरक्षित रहने
hello mayor demo

तस्विरमा हेर्नुहोस | In Pictures

भिडियोमा हेर्नुहोस | Video

अन्य जानकारी, सहकार्य वा सुझावको लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।

For more Inquiries or Collaboration, Please Contact us.

SmartPalika Private Limited | Cellapp Innovations
Thapathali – 11, Kathmandu

+977 1 4419915/16
hello@smartpalika.org