SmartPalika Digital LG Profile Demo

नगर/भिलेज प्रोफाईल डेमो

SmartPalika Digital-profile Banner

Details:

  • Individual/Household Profile
  • Category Based Data Presentation
  • Graphs, Reports and Export Options

विवरण:

  • व्यक्तिगत तथा घरधुरीको प्रोफाइल
  • वर्गको आधारमा डाटा प्रस्तुतिकरण
  • ग्राफ, रिपोर्ट तथा निर्यातको सुविधा
hello mayor demo

तस्विरमा हेर्नुहोस | In Pictures

भिडियोमा हेर्नुहोस | Video

अन्य जानकारी, सहकार्य वा सुझावको लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।

For more Inquiries or Collaboration, Please Contact us.

SmartPalika Private Limited | Cellapp Innovations
Thapathali – 11, Kathmandu

+977 1 4419915/16
hello@smartpalika.org