योजना तथा कार्यक्रम सुझाब संकलन पोर्टल

स्थानिय सरकारहरुको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा सक्रिय सहभागिताको लागि स्थानीय नागरिकहरु, स्वदेश तथा बिदेशमा भएका बिज्ञ तथा सरोकारवाला नागरिकहरुबाट सुझावहरु संकलन गर्न सकिने प्रविधि ।

 

यदी तपाईं स्थानिय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने कृपयाँ यो फर्म भर्नुहोला।

हामी सिघ्र सम्पर्कमा आउनेछौं ।

 

    eSuggestions Portal for Policy and Budget Planning