वार्ड दर्ता – व्यवसाय दर्ता प्रणाली

वार्डमा हुने व्यवसाय दर्ता, नविकरण, तथा प्रमाणपत्र समेत डिजिटल गर्न सकिने प्रविधि ।

SmartPalika Business Registration Module

यदी तपाईं स्थानिय सरकार वा विकास साझेदारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने कृपयाँ यो फर्म भर्नुहोला। हामी सिघ्र सम्पर्कमा आउनेछौं ।