स्वयंसेवक आवेदन

सुनवल नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्नका निमित्त Paid Volunteers को आवश्यक्ता परेको हुँदा सोही नगरपालिकामा स्थाई बसोबास गर्दै आउनु भएका इच्छुक व्यक्तिहरूले मिती २०७६/०७/२० गते साँझको ५ बजे भित्र आवेदन दिनुहोला !

आवेदकको योग्यताः

१. आवेदकको सैक्षिक योग्यता कम्तिमा 10+2 वा सो सरह हुनुपर्ने छ ।
२. पढे-लेखेको तथा बेरोजगार आवेदकलाई विषेश प्रथमिकता दिइने छ ।
३. आवेदक स्मार्ट मोबाइल फोन चलाउन सक्ने हुनुपर्ने छ । आफ्नै स्मार्ट फोन हुने आवेदकलाई प्रथमिकतामा राखिने छ ।
४. आवेदक नेपाली नगरिक तथा सुनवल नगरपालिका स्थाई निवासि हुनुपर्ने छ ।

आवेदन Short list गरी योग्य आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्ताका निम्ति बोलाइने छ । कृपया आफ्नो शैक्षिक योग्यता तथा तालिमका प्रमाणपत्र छन् भने अपलोड गर्नुहोला । सोधपुछका लागि सुनवल नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय वा स्मार्टपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

अन्य विवरण तपाईंको ईमेल ठेगनामा पठाईने छ ।

आवेदन फारम