Android Phone

Android एप डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस्।

Web App

सीपशाला वेब पोर्टलको लागि यहाँ जानुहोस्।

iOS Application

iOS एप छिट्टै आउँदैछ।

सीपशाला केका लागि?

सीपशाला मार्फत हामी कोभिड-१९ ले श्रम/रोजगार/उद्यम क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्दै यसमै अवसरको खोजी गर्दैछौँ।

यसका विशेषताहरु:

  • आफ्नो खाता बनाइ आफ्नो विवरणहरु भर्न सकिने
  • तपाईंको सीप अनुसारको रोजगार अवसर आएमा तपाईंलाई सूचित गराइने
  • नेपालमै काम गर्न, साझेदारी खोज्न र उद्यम गर्न अवसर प्राप्त गर्न मिल्ने

सीपशालामा तपाईं कस्तो अवसर दिन/लिन सक्नुहुन्छ?

  • रोजगार
  • तालिम सल्लाह प्राविधिक स्रोतहरु
  • लगानी / अनुदान
  • साझेदारी
Sipshala Initiation