वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका
नेपाली नागरिकहरुको सीप नक्सांकन सर्वेक्षण

यो सर्भे केका लागि?

वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपालीहरुको सीप नक्सांकन गरी नेपालमै सीप अनुसारको रोजगारी खोज गर्नको निम्ती Cellapp र SmartPalika ले UNDP NEPAL को सहकार्यमा SipShala लिएर आएको छ।

हामी तपाईंको गोपनियताको कदर गर्दछौं । यस सर्वेमा तीन वटा पृष्‍ठहरु (तपाईंको व्यक्तिगत,  सीप व्यवसाय/उद्यमको विवरण र प्रतिकृया) छन् र तपाईंहरुलाई भर्न करिब ३-५ मिनेट लग्नेछ।