Smart Mobile Apps | स्मार्ट मोबाइल एप्स

Mobile Apps

अब स्थानिय तहका हरेक स-साना कामकाजको लागि कार्यालय नपुगी घरै बसेर सजिलोसँग स्मार्टपालिकाका एपबाट कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *