सीपशालामा तपाईं कस्तो अवसर दिन सक्नुहुन्छ?

यो सर्भे केका लागि?

वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका नेपालीहरुको सीप नक्सांकन गरी नेपालमै सीप अनुसारको रोजगारी खोज गर्नको निम्ती Cellapp र SmartPalika ले UNDP NEPAL को सहकार्यमा SipShala लिएर आएको छ।

सीपशालामा तपाईं कस्तो अवसर दिन सक्नुहुन्छ?

  • रोजगार
  • तालिम सल्लाह प्राविधिक स्रोतहरु
  • लगानी / अनुदान
  • साझेदारी

यसका लागि सर्वप्रथम तपाईंले आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ

हामी तपाईंको गोपनियताको कदर गर्दछौं । विवरण पेश गर्न तपाईंहरुलाई करिब ३-५ मिनेट लग्नेछ।