कोविड–१९ लाईभ ट्र्याकिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा बिपद व्यवस्थापन प्रणाली

Quarantine Management  & Live Tracking System for COVID-19 Response.

SmartPalika Covid-19 Response System Banner

 

स्थानिय निकायका लागि यि विशेषताहरु समावेश गरिएको छ :

  • Quarantine Management
  • Isolation/Self Isolation Management
  • Assessment/Self Assessment
  • Medical History and Case Reviews
  • Live Tracking
  • Contact Tracing
  • Relief Management
  • Inventory Management
  • Volunteer Management
  • Municipal Connect

The System can be used as a Local Government, Quarantine Coordinator, a Health Agency or Health Worker.

We maintain highest level of ethics on Sensitive Data. Please refer to our privacy-policy and data management guidelines for details.

आफ्नो स्थानिय निकायमा लागु गर्नका लागि सम्पर्क गर्नुहोस।

मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस।

प्रणाली हेर्न वा अन्य जानकारीका लागि यहाँ जानुहोस ।

यस प्रणाली हाल यि स्थानिय निकायहरुमा प्रयोगमा छ।