Covid-19 Tracking and Quarantine Management Mobile Apps download

विश्वव्यापी समस्याका कारण Google Play वा AppStore मा यि एप्स आउन केहि समय लाग्ने भएकाले हाललाई स्मार्टपालिका वा तपाईंको स्थानिय निकायको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

कृपयाँ आफ्नो Android मोबाइलमा Developer Options इनेबल गरी Unknown Sources भन्ने अप्सन On गर्नुहोला! अपुर्ण डाटा भएका एप्स डाउनलोड नहुन सक्छन, कृपयाँ केहि बेरमा पुन: कोशीस गर्नुहोला ।