Advisory Panel

Dilip Pratap Khand

Dilip Pratap Khand

Mayor (Waling Municipality, Nepal)

Bishal Dahal

Bishal Dahal

Governance Advisor